0625297926 info@Ekri-arte.nl

Glaucoom is een ziekte van het oog waarbij de oogzenuw beschadigd raakt. Hierdoor valt langzaam het gezichtsveld uit. Wereldwijd is glaucoom de grootste oorzaak van blindheid en van slechtziendheid. Dit komt omdat glaucoom vaak niet op tijd opgemerkt wordt omdat het gezichtsveld heel geleidelijk minder wordt.

De precieze oorzaak van glaucoom is tot op heden onbekend, maar in de meeste gevallen speelt in ieder geval een verhoogde oogdruk een rol. Die verhoogde oogdruk ontstaat omdat de afvoer van kamerwater in het oog niet goed verloopt. Hierdoor neemt de hoeveelheid kamerwater in het oog toe en wordt de druk in het oog hoger. Dit zorgt er vervolgens voor dat de oogzenuw langzaam beschadigd raakt. Er sterven vezels af, waardoor het gezichtsveld minder wordt.

https://medicijnen.nl/glaucoom