0625297926 info@Ekri-arte.nl

Er liggen inmiddels (september 2022) al een aantal periodes van corona achter ons. Periodes met heftige besmettingen, met sterfgevallen, maar ook met mensen die na het doormaken van een coronabesmetting niet echt genezen en die langdurig klachten overhouden. Volgens recente cijfers van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) is dit bij een op de acht mensen het geval. De benaming voor deze klachten is recent gewijzigd. Stonden de klachten eerder bekend als Long-COVID ,nu is de benaming Post-COVID geworden. Dit omdat ‘long’ staat voor langdurige klachten houden van COVID, terwijl de klachten pas ontstaan nadat de coronabesmetting voorbij is; erna dus (post).

https://medicijnen.nl/post-covid-voorheen-ook-long-covid-genoemd