0625297926 info@Ekri-arte.nl

Prijslijst per 01-07-2024

Interview (exclusief reiskosten): € 0,24 cent per woord (tenzij anders overeengekomen) (btw vrijgesteld)
Blog: € 0,24 cent per woord (tenzij anders overeengekomen) (btw vrijgesteld)
Artikel volledige tekst: € 0,40 cent per woord (tenzij anders overeengekomen) (btw vrijgesteld)
Tekst herschrijven volledig: € 0,30 cent per woord (tenzij anders overeengekomen) (btw vrijgesteld)
Tekst redigeren < 550 woorden: € 0,24 cent per woord (21% btw)
Tekst redigeren > 550 woorden: € 0,20 cent per woord (21% btw)
Tekstcorrectie: € 0,18 cent per woord (21% btw)