0625297926 info@Ekri-arte.nl
Neonatale hielprikscreening

Neonatale hielprikscreening

Met behulp van de neonatale hielprikscreening kunnen zeldzame, vaak erfelijke, ziektes, waarbij een vroegtijdige ontdekking kan voorkomen dat er schade aan het lichaam ontstaat, al kort na de geboorte worden opgespoord. Hiermee wordt grote gezondheidswinst behaald, omdat alle aandoeningen in het hielprikprogramma, mits vroeg ontdekt, goed behandelbaar zijn, met bijvoorbeeld medicijnen, een dieet of met het vermijden van vasten bij bepaalde stoornissen in de vetzuurstofwisseling.

(meer…)