0625297926 info@Ekri-arte.nl

Het zo duurzaam mogelijk gebruik maken van de energie die ons op de wereld ter beschikking staat, is een belangrijke afspraak binnen het Klimaatakkoord. Vermindering van de CO2-uitstoot door onder meer het afbouwen van het rijden op fossiele brandstoffen en het gebruikmaken van zonne- en windenergie, maken dat er op verschillende plekken op de wereld onderzoek wordt gedaan naar duurzame oplossingen, onder andere voor onze mobiliteitsdrang.