0625297926 info@Ekri-arte.nl

Het is eind november 2020 als Kim Soesbergen (1999) de VKS benadert voor het samenstellen van een guideline voor families en zorgverleners van patiënten met CTD, Creatine Transporter Deficiëntie. In deze guideline wil Kim, naast het op een begrijpelijke manier overbrengen van wetenschappelijke informatie over CTD, families van patiënten handvatten geven om dagelijkse uitdagingen aan te kunnen. Door een enquête te houden onder een aantal families, hoopt zij deze informatie goed in kaart te kunnen brengen en zo de kloof tussen wetenschap en maatschappij te verkleinen.

https://www.wisselstof.nl/magazine/1099/nieuw-magazine/1553/kim-helpt-lotgenoten-van-haar-broer